השירותים שלנו

לחץ על שירות בשביל פרטים נוספים

פיתוח משאבים עבור ארגוני המגזר החברתי

פרטים נוספים

ייעוץ אסטרטגי לארגונים חברתיים ועמותות

פרטים נוספים

שירותי ייעוץ וליווי לקרנות

פרטים נוספים

שיווק דיגיטלי לעמותות

פרטים נוספים

ניהול מענק גוגל לעמותות

פרטים נוספים

פעילות תוכן וקמפיינים מתקדמים בפייסבוק

פרטים נוספים

הפקת פרויקטים למימון המונים אינטרנטי

פרטים נוספים

הכשרות, סדנאות והרצאות

פרטים נוספים

כתיבת בקשות למענקים

פרטים נוספים

שיפור תשתיות גיוס משאבים בארגון

פרטים נוספים

יצירת מיזמים מניבי הכנסה

פרטים נוספים

שירותים נוספים

פרטים נוספים