שירותי ייעוץ וליווי לקרנות

קבוצת מינוף מספקת שירותים מותאמים לקרנות ולתורמים אשר מבקשים לקבל החלטות מושכלות שיבטיחו תרומות בעלות השפעה בישראל.


לצוות המקצועי במינוף היכרות קרובה ומקיפה עם ארגוני החברה האזרחית בארץ ונסיון רב בתחומים שונים. הקבוצה מספקת שירותים לפי פרויקט או באופן שוטף, בכל שלב של תהליך התרומה.

שירותים אלה כוללים:

  • מחקר ותחקיר – עריכת מחקר ותחקיר בנושא, תחומי פעילות ומגמות במגזר השלישי
  • תכנון אסטרטגי – סיוע בגיבוש אסטרטגיה להענקת מענקים, ותרגומה לקווי יסוד ונהלים
  • גיוס שותפים – גיוס שותפים לתמיכה (matching funding) ליוזמות פילנתרופיות
  • פרסום – הפצת מידע על המענקים המוצעים לארגונים רלוונטיים באופן נרחב ותוך הקפדה על שקיפות
  • בדיקת נאותות – עריכת ראיונות מקדימים למועמדים לקבלת מענקים, כולל בדיקת נאותות לפני ואחרי תהליך אישור והענקת המענק.
  • הערכת תכניות – הערכת תכניות וארגונים הכוללת בדיקה לגבי שימוש יעיל במענקים יעודיים, הערכת מידת הצלחתה של תכנית, שותפויות ועוד.