כתיבת בקשות למענקים


קבוצת מינוף מספקת שירותי כתיבת בקשות למענקים ספציפיים, קטנים כגדולים. למינוף נסיון רב בהגשת מענקים לקרנות בארץ ובחו״ל, לפדרציות יהודיות, לסוכנויות ממשלתיות, לרשויות עירוניות, לחברות עסקיות, ועוד. בין היתר, מינוף מתמחה בבקשות למענקי האיחוד האירופי, USAID, ולוועדת העזבונות – ובהצלחה!

שיפור תשתיות גיוס משאבים בארגון


הכנת ניתוח (SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats מקיף, שיסייע לארגון לזהות כיוונים בעלי פוטנציאל לפיתוח משאבים – בין היתר תרומה מקרנות, גופים פרטיים או חברות עסקיות, קבלת מימון ממשלתי, יצירת אפיקים מניבי הכנסה, איגום משאבים בין ארגונים, וגיוס מקוון – ולבנות תכנית פעולה.

יצירת מסד נתונים ממוחשב לשם תכנון, תעדוף ומעקב אחר תהליך גיוס הכספים בארגון, הכולל, בין היתר, רשימת קרנות ותורמים רלוונטיים ופרטים אודותיהם (אנשי קשר, מועדים להגשת בקשות למענקים, ועוד).

יצירת מסד נתונים של חברים ותורמים, וכן ביסוס, תחזוק ושיפור קשרי תורמים וחברים, בין היתר באמצעות שמירה על קשר טלפוני, עלון אלקטרוני, הזמנה לפעילות הארגון, מפגשים ואירועים מיוחדים, ועוד.

הבלטת הנראות של הארגון בפורומים רלוונטיים ברמה הארצית, לדוגמה: נוכחות באירועים של קרנות ובכנסים בנושא אחריות תאגידים, הכנסה למאגרי מידע מקוונים, ועוד.

בניית תקציב באופן הראוי להגשה לבקשות מימון. בשונה מדו״ח חשבונאי, תקציב הוא תכנית פעולה: יש לו תבנית שונה (מבחינה מילולית והן מבחינת סעיפים) מאשר למאזן, והוא כולל היתכנויות שונות.

הכנת חומרים כתובים לארגון, המהווים תשתית לגיוס כספים, כגון: דף הצגה לארגון (Letter of Intent), אוגדן שיווקי, יצירת פרופיל של הארגון בפלטפורמות אינטרנטיות המשרתות תורמים, ועוד.

הקמת ארגוני ידידים (Friends of) בארץ ובחו״ל

יצירת תשתית דיגיטלית לגיוס כספים מגוון: תשתית לתרומות מקוונות באמצעות פלטפורמות קיימות (״דף נחיתה״ באתרי סליקת אשראי כגון ישראל תורמת/Israel Gives); בניית אתר אינטרנט לארגון; בנייה ותפעול של דף פייסבוק המהווה תשתית לבניית מאגר תומכים ותורמים ולהרצת מודעות תרומה; וכן הגשת בקשה למענק Google לארגונים, וניהולו (כלומר קידום ממוקד של הארגון במנועי חיפוש).

יצירת מיזמים מניבי הכנסה


מיזמים מניבי הכנסה הם תחום צומח בחברה האזרחית בחו״ל. לארגונים שונים יש יכולת לפתח אפיקי הכנסה מגוונים בהתאם לתחום פעולתם, החל מהדרכה והוראה, שיווק ומכירות, ייעוץ ומחקר, ועוד. בארץ הנושא עדיין בחיתוליו. ארגונים חברתיים מסוימים יכולים להניב הכנסות מפעילות, אולם על פי רוב הם חסרים ניסיון עסקי וניהולי הנחוץ כדי לזהות, לפתח ולנהל אפיק זה בהצלחה.

למינוף ניסיון רב ביצירת מיזמים מניבי הכנסה ואנו מסייעים לארגון לזהות נכסים לא-מנוצלים ולבנות מודל עסקי כדי למנף אותם לאפיק הכנסה בר קיימא

מינוף מלווה את הארגון לאורך הדרך בתהליך, לרבות:

  • איתור יכולות והמשאבים הפנימיים הקיימים
  • התגברות על חסמים פנים ארגונים
  • איתור מקורות לקבלת תמיכה ממשלתית ותורמים פילנתרופים שירצו לתמוך במיזם העסקי החדש
  • הכנת תכנית עסקית, הכוללת ניתוח SWOT, ראיונות, איתור USP (נקודת שיווק ייחודית), מיתוג, תיאור המוצרים והשירותים, קהלי יעד, מחירים, שיווק ומכירות, ניתוחי רווחיות, תשואה חברתית ועסקית, ועוד.
  • הכנה וביצוע של פיילוט
  • איתור וגיוס מנהל למיזם
  • הדרכה, הכשרה וליווי ההקמה בתקופה הראשונה לפי הצורך.

שירותים נוספים


1. פרויקטים מיוחדים לגיוס משאבים: ארגון ערבי התרמה, הרצאות והדרכות וארגון נסיעות לצורך גיוס כספים בחו"ל
2. גיוס עובדים לתחום של גיוס משאבים
3. שירותי ניהול פיננסי: בניית וניהול מערך כספים ונהלים פיננסיים, תקציבים ארגוניים וניהול תזרים מזומנים. הפקת דוחות פיננסיות לתורמים, משרדי ממשלה וישיבות ועד מנהל. הכנת חומרים פיננסיים עבור הנהלת החשבונות ורואה החשבון המבקר